+34 936 065 250  Correu electrónic      LinkedIn  Twitter

TECNOideas2.0 presta tot tipus de serveis dins de l'àrea de la seguretat de la informació de les empreses

Image Slide 1
Anàlisi forense

Som experts en extracció de dades, recerques digitals i redacció d'informes, amb validesa jurídica.

TECNOideas us ajuda a obtenir aquestes dades i poder presentar-les de forma clara i concisa i amb validesa legal.

Més informació>>

Shadow
Podem oferir-vos una sèrie de serveis tècnics que milloraran les opcions de la vostra empresa i proporcionaran més seguretat i fiabilitat als vostres clients.

Auditories de seguretat/pentesting, mirem els budells de la seva empresa.

Anàlisi de vulnerabilitats i identificació d'amenaces.

Realitzem simulacres de phishing, vishing, enginyeria social, etc.

Planifiquem de manera contínua les necessitats reals de la vostra empresa.

Com respondre davant d'incidents.

Seguretat en email/formació.

Anàlisi forense

Les evidències digitals són volàtils i es requereix una bona praxi perquè s'extreguin i custodiïn de manera que tinguin validesa legal. Els nostres tècnics estan qualificats per fer-ho.

– Pèrits judicials. Disposem de personal i eines adequades per buscar, trobar, custodiar i certificar les dades sensibles que necessiten els nostres clients.
TECNOideas us ajuda a tenir les certeses per afrontar problemes o conflictes legals.

– Investigacions OSINT. Per obtenir certes dades, per lluitar contra assetjament, bulling o suplantació d'identitat, es recorre a la intel·ligència en fonts obertes o d'accés públic (OSINT), i a partir de tot allò obtingut s'elabora un informe pericial.