+34 936 065 250  Correu electrónic      LinkedIn  Twitter

TECNOideas2.0 presta tot tipus de serveis dins de l'àrea de la seguretat de la informació de les empreses

Image Slide 1
Formació continuada i especialitzada

És fonamental acompanyar qualsevol implantació de ciberseguretat amb una formació que arribi a tots els treballadors de l'empresa.

TECNOideas us ajuda amb les vostres accions formatives, a tots els nivells.

Més informació>>

Shadow
Podem oferir-vos una sèrie de serveis tècnics que milloraran les opcions de la vostra empresa i proporcionaran més seguretat i fiabilitat als vostres clients.

Auditories de seguretat/pentesting, mirem els budells de la seva empresa.

Anàlisi de vulnerabilitats i identificació d'amenaces.

Realitzem simulacres de phishing, vishing, enginyeria social, etc.

Planifiquem de manera contínua les necessitats reals de la vostra empresa.

Com respondre davant d'incidents.

Seguretat en email/formació.

Formació continuada i especialitzada

Cal que tota la plantilla duna empresa tingui coneixements de ciberseguretat, de les lleis de protecció de dades i de com actuar en cas d'incident.
TECNOideas us ajuda amb els vostres cursos de formació, a diversos nivells.

– Formació bàsica per a treballadors en general: específica per a directius o comandaments intermedis i d'enfocament tècnic per a professionals de les TIC.

– Plans de formació contínua.
El millor i més econòmic per a qualsevol empresa és fer una formació contínua per a tots els seus treballadors.
La ciberdelinqüència evoluciona ràpidament i contínuament i cal conèixer cada pas que faci per combatre-la.

– Plataforma pròpia de formació en línia.
Disposem de cursos específics monogràfics sobre temes relacionats amb la nostra activitat, en un servidor propi, accessible als nostres clients, amb control d'assistència, exercicis o avaluacions.