+34 936 065 250  Correu electrónic      LinkedIn  Twitter

TECNOideas2.0 presta tot tipus de serveis dins de l'àrea de la seguretat de la informació de les empreses

Image Slide 1
Normativa i
certificació

Les empreses necessiten certificar-se perquè els clients i proveïdors tinguin la certesa que gestionen correctament la seguretat de la informació i les dades que tenen de tercers.
Les certificacions també els permeten presentar-se a licitacions i concursos i posar ordre a la seva organització interna.

TECNOideas us acompanya en tot el procés necessari per obtenir qualsevol certificació.

Més informació>>

Shadow
Podem oferir-vos una sèrie de serveis tècnics que milloraran les opcions de la vostra empresa i proporcionaran més seguretat i fiabilitat als vostres clients.

Auditories de seguretat/pentesting, mirem els budells de la seva empresa.

Anàlisi de vulnerabilitats i identificació d'amenaces.

Realitzem simulacres de phishing, vishing, enginyeria social, etc.

Planifiquem de manera contínua les necessitats reals de la vostra empresa.

Com respondre davant d'incidents.

Seguretat en email/formació.

Normativa i certificació

Si una empresa vol ser més competitiva respecte a la competència, les certificacions en seguretat de la informació us ajudarà a aconseguir-ho.

Les més demandades i valorades són:

- ISO 27001. S'encarrega de gestionar la seguretat de la informació a qualsevol tipus d'organització, sigui petita o gran.
Especifica els requisits necessaris per establir, implantar, mantenir i millorar un sistema de gestió de la seguretat de la informació.

- ISO 27032. És la certificació més específica sobre ciberseguretat. Amb això, les empreses garanteixen la seguretat en els intercanvis d'informació, el maneig d'incidents i la coordinació per fer més segurs tots els processos.

- Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Norma jurídica espanyola de compliment obligat per a les administracions públiques i per a tota empresa que treballi o s'hi relacioni o amb organitzacions relacionades: Administració General de l'Estat, administracions de les CCAA i ens locals, universitats, etc.

- CIS extern. La llei 43/2021 estableix que les empreses de certs sectors, implicats amb els serveis essencials dependents de les xarxes i els sistemes d'informació i els serveis digitals tenen l'obligació de comptar amb un CISO (persona encarregada de la seguretat dels sistemes de la informació) podent ser també una empresa externa.